top of page

Klávesy


  • 45 min
  • 190 českých korun
  • Hulická - provozovna

Popis služby

Hra na hudební nástroj má spoustu výhod a pro děti je velkým přínosem. Díky hře na hudební nástroj se buduje pravá hemisféra mozku, dochází tedy k rozvoji mozku a paměti, a také ke zlepšení koordinace rukou. Hra na hudební nástroj má výrazný vliv na tvořivost, sebevyjádření i emoční vývoj a napomáhá v boji s trémou. Hra na hudební nástroj navíc značně rozvíjí matematické myšlení. Děti mají k hudbě obecně velice kladný vztah. Jsou spontánní a nestydí se vyjadřovat rytmicky, např. tancem, kdykoli slyší hudbu. Hudba vyvolává v lidech silné emoce a umět hrát na hudební nástroj nebo zpívat, tedy produkovat hudbu, je obdivuhodný dar. Ve věku 5 let pak má většina dětí vybudované základy pro formální výuku hry na hudební nástroj. Některé děti jsou připravené již ve 4 letech, zatímco jiné to nezvládnou ani v 6 letech. Vhodné načasování tedy není závislé pouze na věku dítěte, ale také na jeho celkovém fyzickém a duševním vývoji. Každé dítě je jiné a ke každému je potřeba přistupovat individuálně. Důležité je, aby bylo dítě schopné chvíli posedět a poslouchat svého učitele. V našem kroužku KLÁVES zavedeme Vaše dítě do zmiňovaného světa hudby. Především předškolní věk je obdobím zvídavosti a touhy po různých hudebních činnostech. Společně si s Vaším dítětem zazpíváme a zahrajeme známé české písničky a postupně budeme pracovat na rozvoji celkové hudebnosti Vašeho dítěte, jako např. sluch, hmat, zrak, zpěv, harmonické slyšení, rozlišování výšek tónů a směru melodie, a také na rozvoji rytmického cítění.


Storno podmínky

Pro zrušení termínu nebo přeobjednání nás kontaktujte minimálně 24 hodin předem.


Kontaktní údaje

  • Hulická 980, 190 16 Újezd nad Lesy, Česká republika


bottom of page