top of page

Logohrátky


  • 45 min
  • 230 českých korun
  • Hulická - provozovna

Popis služby

Řeč je jedinečná lidská schopnost. V raném věku má v rozvoji řeči hlavní úlohu rodina. Řeč se postupně stává prostředkem komunikace, usměrňování sociálních interakcí, spolupráce a zároveň nástrojem myšlení. Kolem 2 let se řeč a myšlení začínají prolínat a vzájemně se ovlivňují a podmiňují. Největší rozvoj řeči je mezi 3. a 4. rokem dítěte. Pokud dítě nezačíná včas mluvit, je na místě toto řešit již před 3. rokem. Zásadním obdobím pro vývoj řeči je období od 6. do 7. roku věku dítěte. V našem kroužku LOGOHRÁTKY Vám nabízíme individuální logopedickou péči současně s rozvojem jemné a hrubé motoriky, sluchového a zrakového vnímání, procvičování výslovnosti pomocí logopedických říkadel, básniček, slovních říček, písniček a nejrůznějších logopedických cvičení, které vedou Vaše dítě ke správné výslovnosti hlásek a rozvoji slovní zásoby. Vše je připraveno individuálně na míru Vašeho dítěte podle věku a schopností.


Storno podmínky

Pro zrušení termínu nebo přeobjednání nás kontaktujte minimálně 24 hodin předem.


Kontaktní údaje

  • Hulická 980, 190 16 Újezd nad Lesy, Česká republika


bottom of page