top of page

Předškoláček


  • 1 hodin/
  • 250 českých korun
  • Hulická - provozovna

Popis služby

Nabízíme Vám kroužek PŘEDŠKOLÁČEK, který je určen především pro děti 5 – 7 let. Jedná se o přípravu budoucích prvňáčků, kdy budeme hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti Vaši dětí tak, aby zvládly nároky 1.třídy. V rámci našeho kroužku se soustředíme především na jemnou motoriku a grafomotoriku, jako např. správné držení tužky, uvolňování ruky, schopnost soustředit se na detaily i jemnost při psaní a individuálně zahrnujeme i přípravné cviky na psaní. Součástí kroužku pracujeme na vyjadřovacích schopnostech Vašeho dítěte. Rozšiřujeme tak slovní zásobu dětí, kdy klademe důraz na správnou výslovnost, určování první a poslední hlásky ve slově, rytmizaci a souvislé vyjadřování. Rozvíjíme tak nejen sluchové, ale i zrakové vnímání. Nezapomínáme také pracovat s matematickými představami Vašeho dítěte, aby uměly správně pojmenovat základní geometrické útvary, třídit, porovnávat, umět se rychle zorientovat v obrázku, rozpoznávat barvy a orientovat se v prostoru. Naším kroužkem podporujeme paměť, pozornost a soustředěnost Vašich dětí.


Storno podmínky

Pro zrušení termínu nebo přeobjednání nás kontaktujte minimálně 24 hodin předem.


Kontaktní údaje

  • Hulická 980, 190 16 Újezd nad Lesy, Česká republika

    606 556 956

    deneviens@gmail.com

bottom of page