top of page

Program

Různé vzdělávací prostředí

Image by Ana Klipper

Batolátka

Pro naše nejmenší dětičky máme k dispozici pohádkovou ohrádku, kterou si zamiluje každé dítě. Odpočíváme v postýlkách a jíme v polohovatelných dětských jídelních židlích. Na procházky máme připraven sportovní kočárek. Naší výhodou je, tzv. full servis. Všechny děti mají u nás k dispozici plenky, vlhčené ubrousky, krémy, bavlněné plenky, nočníky i ručníčky.

Děti od 2-3 let

Děti od 2 - 3 let

Pro dětičky této věkové skupiny je důležité začlenění se do kolektivu při respektování jejich individuálních potřeb. Proto Vám doporučujeme využít ZVYKACÍ DOBU, díky které je adaptace přirozená. Děti se postupně zapojují do každodenních činností, jakými jsou příprava svačinek, oblékání a obouvání. Trénujeme hlavně třídění a přiřazování (barev, tvarů, předmětů, zvířátek), dále přelévání tekutin, přesýpání písku a stavění.

Image by Markus Spiske
Děti od 4 - 5 let

Děti od 4 - 5 let

Starší děti jsou velkým vzorem pro jejich menší kamarády. V rámci denních aktivit vytváříme heterogenní skupinky, ve kterých se mladší učí od starších, a starší si tak zkusí, jaké je to být v roli lídra. V rámci rozvoje dovedností dětí volíme různé didaktické hry, tvořivé aktivity, pohybové hry s prvky ergoterapie, hraní na hudební nástroje, loutkové divadlo, a v neposlední řadě, tzv. „bojovky“, u kterých se učíme pracovat v týmu.

Předškoláci

U předškoláků se věnujeme hlavně rozvoji schopností a dovedností dětí tak, aby zvládly nároky 1.třídy. V rámci našeho kroužku PŘEDŠKOLÁČEK se soustředíme na procvičování jemné motoriky, grafomotoriky, a současně pracujeme i na vyjadřovacích schopnostech Vašeho dítěte. Rozvíjíme sluchové a zrakové vnímání, pracujeme s matematickými představami Vašeho dítěte. Naším cílem je podpořit rozvoj paměti, pozornosti a soustředěnosti Vašich dětí. Pracujeme i na týmové práci, kde si děti mohou v rámci skupinek vyzkoušet roli lídra i člena týmu. 

Playing with Wooden Alphabets
bottom of page