top of page

Oblasti rozvoje

Rozvíjíme děti s láskou a respektem

Kreativita

Snažíme se podporovat děti při vyjadřování svých emocí a jejich kreativitu aktivně rozvíjíme během hry i vzdělávání. V rámci denního programu si děti mohou zkusit různé techniky malování, tvoření s přírodními předměty, stříhání, lepení i stavění. Malbu střídáme s hrou na klávesy, malým loutkovým divadlem a tancováním.

Logohrátky

Rozvoj řeči je velmi důležitý a je potřeba na něm pracovat tak, aby to děti bavilo. Proto u nás platí pravidlo „logopedie hrou“. Nabízíme skupinovou školkovní logopedickou prevenci nebo individuální logopedickou péči.

Pohyb a příroda

Každodenní přirozený pohyb dětí a jejich pobyt v přírodě je pro nás nesmírně důležitý. Využíváme často neomezené možnosti Klánovického lesa. Hrajeme si na dětském hřišti, které je hned naproti naší Školičce. Venkovní i vnitřní pohybové aktivity u nás mají prvky ergoterapie, která působí na celkový rovnoměrný rozvoj dítěte.

Pravidelné čtení

Pomáháme rozvíjet dětem jejich fantazii a dětskou představivost. Podporujeme sluchové vnímání a porozumění prostřednictvím pravidelné četby. Používáme klasické obrázkové knihy nebo dětské knihy s piktogramy.

Matematika

Matematické myšlení je součástí našeho každodenního fungování. Při řešení jednoduchých zadání používáme senzorické a taky 3D pomůcky pro lepší představivost dětí. Působíme tím hlavně na propojování pravé a levé hemisféry, zapojujeme k řešení všechny důležité smysly najednou.

Praktické činnosti

Sebeobsluha, samostatnost či zodpovědnost – tohle všechno patří do praktického života každého dítěte. Vedeme děti ke spolupráci při práci, společně si připravujeme jednoduchou svačinku, batolátka učíme jíst příborem, krájet a míchat. Dále pomáháme dětem při nácviku vázání tkaniček, zapínání zipů nebo při oblékání.

Smyslové vnímání

Smyslové vnímání podporuje celkový vývoj dítěte. V naší Školičce máme k dispozici různé smyslové hračky, některé si společně vyrábíme v kroužku ŠIKOVNÉ RUČIČKY. Používáme hodně přírodních materiálů, rozvíjíme všech pět smyslů – sluch, zrak, hmat, čich a chuť.

Návrat k tradicím

Věnujeme pozornost i českým tradicím. Snažíme se hravou formou zpracovat významné svátky – čteme si, malujeme, vyrábíme a zpíváme si.

V období Vánoc pořádáme adventní pečení perníčků a tvorbu vánočních ozdob nebo i věnců. Na podzim si společně vyrábíme draka, na jaře barvíme vajíčka a v létě sklízíme naše vypěstované drobné ovoce ze zahrádky.

Batolátka

HLAVNÍ OBLASTI VÝVOJE

 

 • nejmenší dětičky mají k dispozici pohádkovou ohrádku,

 • rozvíjíme jejich smyslové vnímání,

 • dbáme na pravidelný pobyt v přírodě,

 • pomáháme se samoobsluhou při jídle,

 • čteme knížky, hrajeme na hudební nástroje, zpíváme si.

Děti od 2 - 3 let

HLAVNÍ OBLASTI VÝVOJE

 

 • procvičování si základních hygienických návyků,

 • osvojování si praktických denních činností,

 • dostatek pohybu a každodenní pobyt v přírodě,

 • malování na velké plochy, zpívání, tvoření,

 • smyslové vnímání.

Děti od 4 - 5 let

HLAVNÍ OBLASTI VÝVOJE

 • rozvoj řeči a logopedické okénko,

 • práce ve skupinkách – učíme se vzájemnému respektu a uznání,

 • procvičování správného držení tužky,

 • nácvik samostatného oblékání a obouvání,

 • příprava svačinek,

 • sazení kytiček a drobného ovoce, 

 • pravidelný pohyb a pobyt v přírodě.

Předškoláci

HLAVNÍ OBLASTI VÝVOJE

 • vyprávění a tvorba vlastních pohádek,

 • seznamování se s písmeny, jejich třídění a psaní,

 • orientace v prostoru, třídění a pojmenování geometrických tvarů,

 • podílení se na tvorbě „desatera“ školičky,

 • vedení skupinky a prezentování výsledků – „bojovky“,

 • rytmizování, rozdělení slov na slabiky,

 • nácvik kreslení postavy, základních prvků,

 • pohybové aktivity a nácvik správného sezení.

Galerie

Školička & Hlídání dětí & Kroužky

bottom of page